Zasilacz, tester, rozrusznik ztr-80A

Zasada działania.

W celu sprawdzenia baterii 12V lub 24V należy ustawić przełącznik napięcia ładowania P 103 (według schematu elektrycznego)we właściwej dla danego akumulatora pozycji, nastawiając tym samym odpowiedni zakres pomiarowy woltomierza. Przełącznik P 105 ustawia się pozycji „V” (funkcja woltomierza dla miernika). Przełącznik P 1 pozostaje w pozycji „wyłączone” (brak zasilania).

Przyciskiem P 104 „Test” włącza się napięcie sprawdzonej baterii na uzwojenia przekaźnika PK 105. Tyki tego przekaźnika załączają rezystor dużej mocy R 103 służący  jako obciążenie kontrolowanej baterii. Po obciążeniu akumulatora przez okres 3 – 5 sek. Odczytuje się na podzielni woltomierza stan naładowania.

Po załączeniu przełącznika P 1 w pozycji sterowanie „ręczne” przez styki P 1/3 – 6/1 P 1/1 – 2 oraz bezpiecznik B 1 i B 2 zostaje załączony silnik wentylatora S i transformator, zasilający układy sterujące. Następnie przez styki 10 – 9 przełącznika P 1 i jeden ze styków przełącznika P 2 zostaje załączony transformator T 102. Odczepy po stronie pierwotnej tego transformatora służą – do regulacji prądu ładowania. Po stronie wtórnej tego transformatora włączone są styki przekaźników PK 01 i PK 02, które służą do właściwego załączenia napięcia ładowania 12 lub 24 V. Do prostowania prądu ładowania służą dwie diody D 101 i D 102. W obwód ładowania włączony jest bocznik R 102, który służy do pomiaru prądu ładowania w pozycji A przełącznika P 105. Transformator TR 102 posiada dodatkowe uzwojenie posiada dodatkowe uzwojenie, które zasila lampkę sygnalizującą załączenie. Zadziałanie przekaźników załączających prąd ładowania uzależnione jest od pracy układów sterujących. Jeżeli akumulator jest prawidłowo przyłączony do urządzenia to przez rezystor R 31 zostanie wysterowany tranzystor T 9, który uruchamia przekaźnik PK 104. Z kolei zwarte styki tego przekaźnika, przez przełącznik P 103 (zależnie od nastawionego napięcia), doprowadzają  napięcie wzbudzające do przekaźnika PK 101 lub PK 102.

W przypadku błędnego przełączenia akumulatora tranzystor T 9 pozostania zatkany. Jednocześnie napięcie ujemne zatyka tranzystor T 10 co spowoduje wysterowanie tranzystora T 11 i zaświecenie lamki sygnalizacyjnej odwrócenie biegunowości L 2.
Jeżeli przełączenie akumulatora zostanie odwrócone to lampka sygnalizacyjna zgaśnie, a prąd ładowania zostanie załączony. Jeżeli w czasie ładowania napięcie średnie na ładowanym akumulatorze przekroczy dopuszczalną  wartość (ustawioną przy pomocy przetworników R2 i R 6) to wysterowany zostanie T 1 lub T 2 (zależnie od ołożenia przełącznika P 103). Powoduje to wysterowanie tranzystora T 3, a następnie T 4, który powoduje świecenie lamki sygnalizacyjnej konieczności zmiejszenia prądu ładowania.

>> Pobierz <<

Polecane strony – Domowa instalacja elektryczna

Powiązane wpisy


Zostaw odpowiedź