Instrukcja obsługi programatora elektronicznego Ta

USTAWIENIE CZASU BIEŻĄCEGO

  • Po włączeniu do sieci albo ponownym załączeniu po zaniku napięcia wyświetlacz wskazuje godzinę 12.00, a lampka przy zegarek miga,
pulpit programatora

pulpit programatora

Po upływie ok.5 sek. od zakończenia czynności ustawiania czasu, nowe dane zostaną zapamiętane, a lampka przy zgarek zgaśnie.

Korektę czasu można wykonać później naciskając przycisk 1 do momentu aż lampka przy zegarek zacznie migać. Następnie można skorygować czas bieżący.

Uwaga!
Brak ustawienia czasu bieżącego uniemożliwia pracę piekarnika.

MINUTNIK

Minutnik może być uaktywniony w każdym momencie, bez względu na stan aktywności innych funkcji programatora. Zakres odmierzanego czasu wynosi od 1 minuty do 23 godzin i 59 minut. Aby nastawić minutnik należy:

  • przyciskać przycisk 1 aż do momentu, gdy lampka przy dzwonek. zacznie migać, wyświetlacz pokaże ,,0.00″,
  • ustawić czas minutnika przyciskami 3 i 2, Ustawiony czas minutnika jest wyświetlony na wyświetlaczu, a lampka przy dzwonek. jest zapalona.
nastawienie minutnika

nastawienie minutnika

Po upływie nastawionego czasu włącza się sygnał dżwiękowy, a lampka przy dzwonek. zaczyna ponownie migać,

  • nacisnąć przycisk 1, 2 lub 3 w celu włączenia sygnału, lampka zgaśnie, a

wyświetlacz wskazuje czas bieżący.

Uwaga!
Jeśli sygnał dźwiękowy nie zostanie wyłączony ręcznie, wyłączy się automatycznie po ok. 2 minutach.

PRACA PÓŁAUTOMATYCZNA

Jeśli piekarnik ma wyłączyć się o godzinie, to należy:

  • ustawić pokrętło funkcji piekarnika oraz pokrętło regulacji temperatury na pozycję, na których ma pracować piekarnik,
  • przyciskać przycisk 1 aż do momentu, gdy lampka przy palnik zacznie migać, wyświetlacz pokazuje ,,0.00″,
  • ustawić żądany czas pracy przyciskami 3 i 2, w zakresie od 1 minuty do 10 godzin.

Ustawiony czas zostanie wprowadzony do pamięci po ok. 5 sek., wyświetlacz ponownie pokaże czas bieżący przy zapalonej lampce przy palnik .

wprowadzenie do pamięci

wprowadzenie do pamięci

Po upływie nastawionego czasu piekarnik wyłączy się automatycznie, włączy się sygnalizacja dźwiękowa a lampka przy palnik zacznie migać;

  • ustawić pokrętła funkcji piekarnika i regulacji temparatury w pozycji wyłączone
  • nacisnąć przycisk 1, 2 lub 3 w celu wyłączenia sygnału, lampka zgaśnie wyświetlacz będzie wskazywał czas bieżący.

Uwaga!
W piekarnikach wyposażonych w jedno pokrętło sterowania, pokrętło funkcji piekarnika jest zespolone z regulatorem temperatury.

>> Pobierz <<

Polecane strony – Instalacje elektryczne, elektryk Lębork

Powiązane wpisy


Zostaw odpowiedź